SNC Links:

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Climate change is one of the greatest environmental challenges that we have ever faced. SUNCONTRACT can help a lot.
The energy market is extremely centralised. SUNCONTRACT can decentralize it.

Slovenska inovacija, ki prinaša nove rešitve na prodročju energetike (SLO)

Article on www.24ur.com. Bigest Slovenian web portal. 
 
24ur
 
 
 

 

Pred kratkim smo javnosti predstavili projekt SunContract, ki želi s pomočjo blockchain tehnologije (slovensko: verige podatkovnih blokov) pretresti svetovni energetski trg. Projekt je ravnokar sredi zbiranja sredstev v kriptovaluti Ether, ki jih potrebuje za nadaljnji razvoj.

V projekt so vključeni številni znani strokovnjaki iz področja energetike, informacijskega sveta in blockchain tehnologije. Za samim projektom stoji podjetje SONCE energija, d. o. o., ki je bilo eno izmed prvih, ki je v Sloveniji postavljalo sončne elektrarne.

Podjetje SONCE energija in njegova zgodovina

Lastnik podjetja je Gregor Novak, ki je obenem tudi idejni vodja projekta SunContract. Prihaja iz slovenske energetike, kjer si je nabral bogate izkušnje na področju projektnega vodenja, postavitve IT oddelkov in vodenja razvoja informacijskih rešitev za energetiko. Njegovo delo se je začelo s sodelovanjem pri postavitvi energetske borze BORZEN (danes se ta del podjetja imenuje BSP SouthPool). Nato je delo nadaljeval na ELES-u, kjer je vodil sektor za informatiko in telekomunikacije. Leta 2007 je z nekaj somišljeniki začel s postavitvijo ene prvih sončnih elektrarn v Sloveniji. Že takrat je verjel v nujo pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije.

Sonce - 1

Leta 2009 je specializiral podjetje SONCE energija v osredotočanje na investicije za obnovljive vire energije za gradnjo sončnih elektrarn. Do leta 2012 je država zagotavljala subvencioniran odkup električne energije, kar je dalo velik zagon razvoju tega trga. Podjetje SONCE energija je bilo takrat med vodilnimi v Sloveniji pri postavljanju novih sončnih elektrarn. Konec leta 2012 so bile državne spodbude ukinjene, kar je pahnilo kar nekaj podjetij s tega področja v stečaj. Pri SONCE energija so se zavedali, da se lahko kaj takega zgodi, zato so se proti temu zavarovali na ustrezen način: investirali so v lastne obnovljive proizvodne zmogljivosti in prodajali elektriko na trgu.

Do leta 2016 je trg sončnih elektrarn životaril. Zato so se v podjetju odločili za razširitev dejavnosti – postavljanje sistemov toplotnih črpalk, energetsko učinkovitost in ostale inovativne pristope. To se jim je obrestovalo, saj so težko obdobje za izvajalce sončnih elektrarn preživeli, z lanskim letom pa si je trg sončnih elektrarn v Sloveniji znova opomogel. Danes postavijo v povprečju eno do dve sončni elektrarni na teden in osnovna dejavnost se vse bolj krepi. V Sloveniji je vse več zavedanja o nujnosti prehoda na nizkoogljični gospodarski model, zato se vse več posameznikov in podjetij odloča za investicije v obnovljive vire energije, energetsko sanacijo objektov in ogrevanja poslopij ter zmanjševanje ogljičnega odtisa. Zaposleni v podjetju SONCE energija imajo ustrezna znanja in se ne bojijo prihodnosti.

Naslednji velik korak

Fotovoltaični paneli postajajo vse bolj konkurenčni tradicionalnim virom energije. Klasično prepričanje, da je proizvajalec elektrike iz sonca lahko konkurenčen na trgu le, če mu država zagotavlja odkupno ceno, ne drži več. Tehnologija sončnih celic oz. modulov se izboljšuje in je vse cenejša. Prav tako pada cena na enoto tudi hranilnikom energije. Najbolj znano podjetje s tega področja, ki ga podpira sam Elon Musk, SolarCity, stavi vse na sončno energijo in shranjevanje odvečne energije v baterijah. Tudi pri podjetju SONCE energija verjamejo v ta koncept.

Energetski model, ki bo temeljil na proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov, bo zahteval ogromne spremembe in prilagoditve v energetiki. Obnovljivi viri so znani po tem, da imajo velika nihanja v proizvodnji in niso konstantni. Ponoči ni sončne svetlobe, prav tako proizvodnja zastane med slabim vremenom, kadar ni vetra, vetrne elektrarne ne proizvajajo elektrike. S temi izzivi se bo treba spopasti na pameten način, ki bo zagotavljal zanesljivost v dobavi elektrike. Razvoj pametnih omrežij in mest je vse hitrejši tudi s prihodom električnih vozil, ki bodo povzročila visoko porast potreb po elektriki. Študije so pokazale, da bo do leta 2050 več kot polovica vseh investicij v energetiki, povezanih z obnovljivimi viri energije, potrebe po energiji pa se bodo podvojile. Kar predstavlja svojevrstni izziv vsem državam sveta.

Sonce - 2

V podjetju SONCE energija želijo dodati svoj košček znanja razvoju energetskega sistema. S prihodom tehnologije blockchain so se jim odprla nova vrata, ki so prej predstavljala oviro pri razvoju. Ker gre pri blockchain tehnologiji za javno konsenzno omrežje, v katerega lahko posameznik brez dvoma zaupa, daje to veliko moč malim proizvajalcem in potrošnikom. S pomočjo tehnologije verig podatkovnih blokov lahko proizvajalec in potrošnik komunicirata direktno in tudi na takšen način poslujeta. Podatki in posli, ki si jih izmenjata, se zapišejo na podatkovne bloke v javno knjigo, ki tam ostanejo za vedno in jih ni mogoče spremeniti. S tem imata obe strani ves čas popoln pregled nad poslovanjem in izvajanjem sklenjenih dogovorov.

Za izvrševanje poslov bodo v prihodnosti skrbele tako imenovane pametne pogodbe, v katerih bodo zapisani vsi pogoji posla in bodo objavljene na javnem blockchain omrežju. S tem se bodo posamezniki lahko zavarovali pred dragimi tožbami, krajo podatkov, neizvršitvijo posla itd., kar bo drastično pocenilo poslovanje. Neplačniki bodo stvar preteklosti, saj bodo pametne pogodbe skrbele za to, da bo posel tekel le v primeru plačevanja storitev.

Zaradi zmotnega mišljenja številnih o zapletenosti današnje tehnologije so se v podjetju SONCE energija odločili, da razvijejo preprost sistem, ki bo na voljo vsem, hkrati bo pa dovolj preprost, da ga bodo lahko uporabljali tudi tisti, ki tehnologije verig podatkovnih blokov ne poznajo. Idejo so združili v projekt SunContract, ki bo na javni decentralizirani platformi združil vse zgoraj zapisane prednosti, hkrati pa bo tehnologijo blockchain približal širši množici in jo naredil uporabnikom prijazno.

 
Sonce - 3
Sonce - 3FOTO: Sonce

SunContract platforma bo omogočala proizvajalcem električne energije, predvsem (ne pa ekskluzivno) lastnikom malih sončnih elektrarn in drugih virov zelene energije, direktno prodajo energije preko energetskega bazena oz. bilančne skupine. Bazeni bodo razdeljeni po državah oziroma velikih regijah, odvisno od nacionalnih zakonodaj. Projekt SunContract podpira decentralizirano proizvodnjo elektrike in s tem želi prispevati tudi k učinkovitejšemu in cenejšemu prenosu energije na daljše razdalje. Daljnovodi imajo visoke stroške zaradi drage začetne investicije in izgub pri prenosu. Lokalizirana proizvodnja pa lahko uporablja že postavljena lokalna omrežja in zadosti potrebam po energiji v skupnostih, soseskah ali mestih. Večji energetski obrati bodo še vedno potrebovali visoke količine energije in transformacijo na višje napetosti.

Kako bo potekalo poslovanje z elektriko za posameznika?

Sistem bo tako poenostavljen, da posameznik ne bo občutil večjih sprememb. Zamenjava električnega dobavitelja je že zdaj poenostavljena z evropskimi uredbami. In tudi pri SunContract platformi bo podobno. Proizvajalec se bo preprosto odločil, da elektrike ne bo več prodajal trenutnemu odjemalcu in se bo pridružil SunContract regijskemu/državnemu energetskemu bazenu oz. bilančni skupini. Prav tako bo potrošnik lahko naredil zamenjavo dobavitelja elektrike kot sedaj. V obeh primerih bo seveda podpisal pogodbo s podjetjem, ki bo skrbelo za SunContract platformo. Več o samem načinu poslovanja ter o platformi pa bomo pisali v naslednjem članku.

Projekt SunContract zbira sredstva do konca meseca julija. Projekt izdaja žetone SNC vsem, ki prispevajo svoj del sredstev za postavitev platforme, ti žetoni pa bodo uporabljeni za trgovanje z elektriko na platformi. Poleg tega bo z njimi možno tudi trgovati na kripto borzah predvidoma že v naslednjem mesecu. Če želite postati del projekta tudi vi, lahko prispevate v projekt s kriptovaluto Ether in v zameno dobite kripto žetone SNC. Za več informacij obiščete njihovo spletno stran, https://suncontract.org, pišite na njihov elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali pa sledite objavam o projektu na spletni strani www.24.com.

 

Source: https://www.24ur.com/novice/svet/slovenska-inovacija-ki-prinasa-nove-resitve-na-prodrocju-energetike.html

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline