SNC Links:

Vinaora Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Climate change is one of the greatest environmental challenges that we have ever faced. SUNCONTRACT can help a lot.
The energy market is extremely centralised. SUNCONTRACT can decentralize it.

POL - SUNCONTRACT - REWOLUCJA RYNKU ENERGII

 

1. CZYM JEST SUNCONTRACT I JAK DZIAŁA PLATFORMA? 

SunContract to platforma handlu energią oparta na technologii blockchain. Umożliwiająca użytkownikom  handel bezpośrednio energią (kupuj i sprzedawaj) bez potrzeby udziału osób trzecich. Firma SunContract koncentruje się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, a także wykorzystywaniu energii geotermalnej i  biomasy. 

 

CO TO OZNACZA DLA KONSUMENTA?

Dzięki ustanowieniu wolnego rynku użytkownik uzyska znaczną oszczędność kosztów. 

W Słowenii SNC współpracuje z SONCE New Energy Ltd. od 2017 r., Co gwarantuje standardową cenę rynkową po zawarciu umowy. Zapobiega to wahaniom cen i porozumieniom szkodzącym konsumentom. 

Wykorzystując technologię blockchain i tzw. Inteligentne kontrakty, platforma SNC pozwala uniknąć niepotrzebnych pośredników, dzięki temu dostarcza tańszą energię elektryczną. 

Platforma jest w użyciu od kwietnia 2018 r. Użytkownicy mogą zaoszczędzić od 20 do 35 procent w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii i istniejących dostawców energii. 

Dzięki różnym partnerstwom SunContract może korzystać z istniejących sieci energetycznych lub infrastruktury, umożliwiając każdemu (obecnie tylko w Słowenii) niezależne kupowanie lub sprzedaż energii elektrycznej. 

Wkrótce platforma będzie dostępna  we Włoszech.  Inne kraje z UE i spoza UE są w trakcie opracowywania. 

JAK DZIAŁA PLATFORMA DLA OSÓB NIEPOWIĄZANYCH Z BLOCKCHAIN?

Użytkownik może wygodnie zalogować się w domu na platformie www.SunContract.org. Tam zawiera umowę z SONCE Ltd i "Grupą Bilansową" SunContract. Tymczasem SONCE Ltd zapewnia sprawną obsługę rozwiązania umowy z poprzednim dostawcą i od tego momentu działa jako nowy partner w zakresie energii elektrycznej.

W umowie ustalana jest cena maksymalna, wokół której można teraz kupić w dowolnym momencie energię na platformie SunContract firmy SONCE Ltd. 

Użytkownik doładowuje swoje konto   (co najmniej 100-200 $ = 2000 tokenu SNC status: 13.08.2018 - patrz poniżej) bezpośrednio na platformie za pośrednictwem przelewu SEPA, a następnie może natychmiast kupić taniej energie elektryczną. Ustalona umownie stała cena SONCE Ltd gwarantuje stabilną cenę, a tym samym cenę maksymalną.

Screen Shot 2018 07 18 at 17.05.26

2. RYNEK ENERGII W CHWILI OBECNEJ 

 Globalne inwestycje w energię odnawialną wzrosły gwałtownie w ciągu ostatniego roku i znacznie przekraczają inwestycje w paliwa kopalne, wynika z raportu ONZ. 

Ponieważ ceny technologii w sektorze energii odnawialnej stale spadają, tak zwana zielona energia stała się coraz bardziej atrakcyjną perspektywą. 

W 2017 r. Chiny były zdecydowanie największym na świecie inwestorem w energię odnawialną. Prawie połowa infrastruktury uruchomionej w 2017 r. Znajduje się w Republice Chińskiej. Wynika to głównie z ogromnej promocji energii słonecznej. Chiny zainwestowały prawie jedną piątą więcej niż w roku poprzednim.

Inne kraje, w tym Australia, Szwecja i Meksyk, dokonały ponad dwukrotnie więcej inwestycji w tym sektorze. 

Ze względu na stały wzrost liczby ludności i związany z tym wzrost zużycia energii, coraz ważniejsza staje się potrzeba przejścia na odnawialne źródła energii. 

W ciągu ostatniej dekady wiele strategicznych inwestycji zwiększyło udział energii odnawialnej w globalnym zużyciu energii z 5% do 12%

 Power demand for electric vehicles

Już w ubiegłym roku inwestycje te umożliwiły uniknięcie globalnej emisji około 1,8 gigaton dwutlenku węgla. To w przybliżeniu odpowiada emisji CO2 całego systemu ruchu w USA. 

Na przykład, jeśli spojrzeć na badania z Rocky Mountain Institute w Colorado i ich prognozy na rysunku poniżej, można zauważyć, że w 2015 r. Około 15% całkowitej energii produkowanej w USA pochodziło z wiatru i energii słonecznej. Oczekuje się, że do roku 2050 będzie to około 71%. Dodanie większej ilości odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wodna, geotermalna i biomasa, może zwiększyć ją do 80%. 

ENERGIA ODNAWIALNA W EUROPIE

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie energii odnawialnej określa ogólną politykę produkcji energii ze źródeł odnawialnych w UE. Domaga się, aby państwa członkowskie pokrywały co najmniej 20% całkowitych potrzeb energetycznych z odnawialnymi źródłami energii do 2020 r.. Wszystkie kraje UE muszą również zapewnić, aby co najmniej 10% ich paliw pochodziło ze źródeł odnawialnych do 2020 r. 

W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, aby uczynić UE światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej. Ma to zapewnić, że do 2030 r. Co najmniej 27% energii będzie pochodzić z energii odnawialnej. 

 

W czerwcu 2018 r. Cel został zwiększony do 32%.

Niniejsza dyrektywa określa krajowe cele w zakresie energii odnawialnej, biorąc pod uwagę punkt wyjścia i pełny potencjał tego rynku. Skorygowane cele wahają się od niskiego na poziomie powyżej 10% na Malcie do maksymalnie 49% w Szwecji. 

usa

3. PROBLEM

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań, przed jakimi kiedykolwiek stanęliśmy. Jednym z głównych powodów tego jest uzależnienie od paliw kopalnych. Spalanie ropy naftowej, węgla i innych paliw kopalnych w celu produkcji energii jest mało efektywne i powoduje ogromną ilość emisji CO2 i innych szkodliwych gazów. Zbyt wysokie stężenie tych gazów w atmosferze powoduje efekt cieplarniany.

Wykorzystanie paliw kopalnianych i wynikające z nich emisje prowadzą do drugiego głównego problemu w branży energetycznej: centralizacji źródeł energii i dostawców. Ze względu na monopolistyczną pozycję wielu dużych korporacji, ceny energii podnoszone są według stopniowego "niedoboru". W skali międzynarodowej sama energia stanowi tylko jedną trzecią faktycznej ceny energii elektrycznej. Pozostałe koszty składają się z różnych opłat.

 4. ROZWIĄZANIE 

Technologia Blockchain umożliwia niezależnym producentom energii elektrycznej i konsumentom łączenie się w sieć poprzez "smart contrach (inteligentna umowa)" za pośrednictwem puli SunContract. Celem inteligentnej umowy jest zapewnienie bezpieczeństwa, które jest większe niż tradycyjne prawo umów.

5ts 5ds

Łącząc sektor energetyczny z blockchain, powstaje wiele nowych możliwości pod względem optymalizacji, przejrzystości i opłacalnego wykorzystania, a ostatecznie znajduje to odzwierciedlenie w cenie jaką użytkownik płaci za energię. 

W kwietniu 2018 r. Platforma SunContract została uruchomiona w Słowenii i od tego czasu każdy mieszkaniec może zalogować się na platformie i kupować lub sprzedawać energię elektryczną między sobą. 

W porównaniu z innymi dostawcami energii, użytkownik korzystający z platformy płaci o  20 do 35% mniej za energie elektryczną.

Eksperci na całym świecie zgadzają się: obecnie spalanie paliw kopalnych w takim stopniu nie jest już konieczne; Nie musimy niepotrzebnie obciążać naszego środowiska. Obecnie istnieją o wiele bardziej przyjazne dla środowiska metody pozyskiwania energii . 

Energia słoneczna i wiatrowa są powszechnie znane, ale prawdziwy potencjał tych technologii pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. 

 Aby móc zaspokoić potrzeby energetyczne użytkowników, istnieją kontrakty między SunContract i krajowymi dostawcami energii, którzy mogą dostarczać energię elektryczną, a tym samym maksymalnie ograniczyć cenę energii elektrycznej. W przypadku płatności na platformie wykorzystywany jest token cyfrowy (SNC) SunContract, który zawiera zautomatyzowany proces / umowę (Smart Contract), a zatem użytkownik rezygnuje z konieczności pośrednika. Platforma umożliwia dokładne śledzenie zużycia energi za pomocą czytelnych wykresów.

photo 2018 08 10 13 53 52

5. ROZWÓJ PRZYSZŁOŚCI SNC 

GregorNovak

Gregor Novak (współzałożyciel, dyrektor generalny SunContract Współzałożyciel, CEO SONCE Group, założyciel, CEO SONCE New Energy Ltd)

mojcaBajec

Mojca Bajec (współzałożyciel, dyrektor finansowy SunContract, doradca finansowy SONCE doktorant na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Lublanie)

Gregor Novak i Mojca Bajec rozpoczęli projekt w 2016 roku z małym zespołem. W miarę rozwoju zespół powiększył się z dziesięciu do ponad 25 osób, a do końca 2018 roku ma się liczyć prawie 50 osób. Poza tym SunContract jest wspierany przez ponad dziesięciu ekspertów ds. Energii i Blockchain. 

Zespół rozumie, że łączność jest bardzo ważna, dlatego stale rozmawiają z potencjalnymi partnerami i odwiedzają wydarzenia branżowe na całym świecie. (Szczyt Solar Tech w Portugalii i "Digital Solar & Storage" w Monachium są oczekiwane ze szczególnym podekscytowaniem ze strony społeczności). Pod koniec lipca zespół NEM Blockchain i firma zajmująca się technologią rakietową rozmawiały o współpracy. Niestety, na razie, ze względu na N.D.A (Umowa poufności) Szczegóły nie mogą zostać ujawnione

Wiele nowych partnerstw biznesowych planuje się w styczniu 2019 r. 

Pod koniec czerwca firma SunContract została przedstawiona Komisji Europejskiej, ONZ i wielu innym krajom na całym świecie. W rozmowach z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marosem Šefčovičem stało się jasne, że prawodawstwo UE zapewnia doskonałe warunki do przystosowania platformy SunContract. 

Na wykładzie przed komisją ONZ opinie były zawsze pozytywne. Współpraca na kontynencie afrykańskim została oficjalnie potwierdzona. Firma SunContract otrzymała również wnioski od Ameryki Łacińskiej, Azji i innych krajów z Europy. 

Po bardzo interesujących i pionierskich spotkaniach we Włoszech, firma SunContract bardzo pozytywnie ocenia położenie Włoch jako kolejnego celu na europejskim rynku. 

Portugalia, Belgia, Polska i Ukraina to tylko kilka więcej osób zainteresowanych UE. 

Eurasian Blockchain Hub, z siedzibą w Lublanie, został otwarty pod koniec lipca. 

Chiny, Malezja i Japonia wyraziły zainteresowanie i chcą przetestować usługę SunContract i dokonać przeglądu ram prawnych dla wdrożenia. 

Kolejnym obszarem o wysokim priorytecie w SunContract jest sektor pojazdów elektrycznych. Stosunkowo młoda gałąź e-mobilności również umożliwia i wymaga odpowiedniej elastyczności. 

W szczególności partnerstwo z Microsoftem powinno w niektórych obszarach dawać możliwość skrócenia faz rozwoju z kilku miesięcy do kilku dni, a tym samym aktywnie wspierać SunContract przy jego wdrażaniu. 

SunContract współpracuje z ponad 30 partnerami w całej Europie, aby rozwiązać problem niewymiarowej infrastruktury komunikacyjnej. Niestety dokładny harmonogram nie jest obecnie znany, jednak wygląda na to, że chodzi o przekształcanie prywatnych domów w tak zwane "stacje transformatorowe", aby ładowanie akumulatorów było niezależne od siebie. 

Ładowanie i płatność odbywają się automatycznie w czasie rzeczywistym i nie wymagają bezpośredniego kontaktu między producentem a użytkownikiem. 

W niektórych przypadkach konieczne jest dostosowanie prawnych warunków ramowych, ale nawet tutaj duże zainteresowanie wyraziły różne organizacje i członkowie rządu. 

Od wprowadzenia na platformie metody płatności SEPA użytkownicy bez głębokiej wiedzy technicznej z blockchain mogą korzystać z platformy i jej zalet. Użytkownik kupuje tokeny SNC bezpośrednio na platformie w euro i nie jest już zmuszany do korzystania z cyfrowych platform handlowych (giełd), aby je zdobyć. 

Wdrożenie SEPA doprowadziło do podpisania wielu nowych kontraktów w krótkim czasie. 

W wywiadzie udzielonym na początku lipca zespół SNC stwierdził, że do tej pory liczba użytkowników platformy równa jest liczbie mieszkańców jednej wioski w Słowenii. Pod koniec lipca była to już wielkość dwóch wiosek. Dokładniejsze liczby nie są jeszcze znane, ale zostaną opublikowane przed końcem roku. 

Celem jest uzyskanie liczby użytkowników równej średniej liczbie mieszkańców słoweńskiego miasta do końca roku 2018. 

Ponadto SunContract jest aktywny w dziedzinie magazynowania energii. 

Po długim okresie oczekiwania pierwszy duży magazyn energii w regionie lub nawet największy w Słowenii,  najprawdopodobniej uruchomiony będzie w styczniu 2019 r.  Jego moc będzie wynosić pół megawata, podczas gdy pojemność będzie wynosić jedną megawatogodzinę. Magazyn energii ładowany będzie przez użytkowników platformy, a także przez nich używany . Celem jest zapewnienie niższej ceny poprzez stabilność i podaż. Niestety, nazwa dostawcy urządzenia do magazynowania energii może nie zostać opublikowana z powodu NDA, ale powinna być wielką niespodzianką. 

6. ROZWÓJ OD ICO SNC 

Pomysł i podstawowa koncepcja zostały opracowane w 2012 roku. Po wyjaśnieniu różnych szczegółów prawnych i technicznych, oficjalny dokument został opublikowany w marcu 2017 r. W połowie 2017 r. Projekt był w stanie zebrać prawie 2 miliony USD za pośrednictwem ICO (Initial Coin Offering) ), więc nic nie stało na przeszkodzie ostatecznej realizacji i świetlanej przyszłości. 

  Oto krótki przegląd Postępów od czasu uruchomienia ICO: 

· IV Kw. 2017 R

W czwartym kwartale 2017 r. Ogłoszono partnerstwo między SunContract i SONCE Ltd. ( Http://www.SONCE.com/ ) 

SONCE działa jako lokalny przedstawiciel SNC w Słowenii, zapewniając odpowiednie zaopatrzenie w energię w tym procesie. 

SONCE pozwala także użytkownikom na zakup paneli słonecznych i pomp grzewczych za pośrednictwem międzynarodowej platformy SNC, a także na możliwość zapłaty w formie tokenów SNC lub Euro 

Korzystając z tokenów SNC dla płatności, użytkownicy otrzymują dodatkowe rabaty na te produkty. 

Partnerstwo z SONCE Ltd i Kodem EIC (Energy Identification Code), które świadczą, stworzyło ramy prawne dla korzystania z platformy. 

Podczas dorocznej imprezy "Digital Solar and Storage" w Monachium SunContract udaje się zabezpieczyć ważne partnerstwa które przydadzą się w przyszłości. 

Wraz z Vaillant, SolarPowerEurope i Infrachain kilka innych dużych firm / organizacji zgadza się z SunContract na temat przyszłej współpracy. 

· Q1 2018

W pierwszym kwartale rozpoczyna się program "SunContract Pioneer", w którym prawie 1000 osób, głównie Słoweńców, rejestruje się na korzystanie z platformy. 

SunContract może teraz być notowany na kilku największych giełdach (Huobi, Okex, Kucoin, Hitbtc itp.). 

· II KW. 2018 R

13 kwietnia firma SunContract zorganizowała dwudniowe wydarzenie dla platformy w hotelu Rikli Balance w Bled w Słowenii. 

Dzień 1 [Link]

Dzień 2 [Link]

Pierwszego dzień wykorzystano do poinformowania o uruchomieniu platformy, a drugi dzień poświęcony był odwiedzającym pionierom, którzy dziękowali za zaufanie i wsparcie. Zorganizowana została wycieczka, aby pokazać niektóre atrakcje w Słowenii.  

Wraz z oficjalnym uruchomieniem platformy SUNCONTRACT podpisał  nowe partnerstwa, w tym z Microsoft. 

3 kw. 2018

- 2 lipca:  Rejestracje kontraktów biznesowych są oficjalnie dostępne na stronie www.SunContract.org 

- 2 lipca:  SunContract publikuje raport z konferencji: "Intersolar" (21-22 czerwca) 

 - 5 lipca: SunContract ogłasza utworzenie bramy FIAT (przelewy SEPA) na platformie, co umożliwia bezpośrednią konwersje waluty FIAT na token SNC. [Link]

 - 6 lipca:  SunContract publikuje wideo z konferencji Intersolar. [Link]

 - 11 lipca:  SunContract i niektórzy przedstawiciele słoweńskiego rządu przedstawiają najnowsze osiągnięcia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Prezes Gregor Novak przedstawił SunContract jako dobry przykład roli, jaką SunContract odgrywa w  Sustainable Development Goals (Cele zrównoważonego rozwoju)

 - 12 lipca:  Aplikacja mobilna jest teraz dostępna na urządzenia z iOS i Androidem. Wideo przedstawiające działanie aplikacji [Link]

apps

- 18 lipca:  Założyciele SunContract Gregor Novak i Mojca Bajec uczestniczyli w ważnych spotkaniach w Lombardii we Włoszech.  

- 19 lipca:   CEO Gregor Novak, członek zarządu European Blockchain Hub, uczestniczył w otwarciu biura w Kuala Lumpur w Malezji. To otworzyło drogę do współpracy z azjatyckim hubem Blockchain, aby podbić rynek azjatycki.  

- 21 lipca: Firma  SunContract odniosła bardzo udany start w hubie Blockchain Unii Europejskiej w swoim biurze Asia Nodes. Zespół i społeczność są zadowoleni, że są kojarzeni z niektórymi azjatyckimi partnerami marketingowymi, ponieważ będą współpracować z nimi, aby zdobyć azjatycki rynek blockchain. 

 - 24 lipca: Energetica.net opublikował interesujący wywiad z CEO Gregorem Novakiem. Przeczytaj artykuł tutaj: [(Klick)]

 - 26 lipca:  Oprócz języka angielskiego, platforma SunContract oferuje teraz również język słowacki.

 - 27 lipca:  dyrektor generalny SunContract - Gregor Novak udzielił informacji na najczęściej odwiedzanym słoweńskim internetowym magazynie biznesowym i finansowym[Interview]

SIERPIEŃ 2018 

- 6 sierpnia:  Suncontract publikuje artykuł: Dlaczego warto przestawić się na energię odnawialną - (Artikel)]

- 12 sierpnia:  Suncontract publikuje kolejny artykuł, aby uzyskać wgląd w firmę i jej ewolucję [Klick]

- 17 sierpnia:  SunContract publikuje i potwierdza rozszerzenie platformy na Włochy [Klick]

7. WARTOŚĆ TOKENA

1 KgXfFBSZEd1Nh9NCyht0zg

SunContract zarabia średnio na użytkowniku na platformie 0,5 € - 0,8 € miesięcznie.

Celem projektu jest posiadanie ponad 100 000 użytkowników do końca 2020 roku. 

Co więcej, nadzieje są wysokie, że za kilka lat pojawi się kilka milionów użytkowników. 

Kapitalizacja rynkowa (stan na 6 sierpnia 2018) 6 647 782 USD Cena za token 0,055502 Istnieje łącznie 129 707 503 żetonów SNC, 119 777 804 tych żetonów znajduje się już w obiegu.

Jak wspomniano powyżej, realistycznym celem na koniec 2018 roku jest posiadanie bazy użytkowników na platformie jednego przeciętnego miasta w Słowenii. Ponieważ liczba ta waha się od 11 000 do 224 000 mieszkańców, szacujemy, że w poniższym przykładzie przybliżona liczba 40 000 użytkowników.

Przypominamy, że przy aktualnej wartości tokena użytkownik musi przechowywać 2000 tokenów (100-150 €) na platformie, aby z niego korzystać. 

W rezultacie możliwe jest obliczenie: 40 000 (użytkowników) x 2000 (tokenów) = 80 000 000 tokenów - To by oznaczało, że 80 000 000 tokenów jest już potrzebnych i dlatego nie można ich już sprzedawać na giełdach (Huobi itp.). 

Odpowiada to około 67% wszystkich tokenów SNC, które nie "krążą".

Zgodnie z "prawem podaży i popytu" połączenie rosnącego popytu i malejącej podaży zwiększy wartość tokena SNC.

Wraz ze wzrostem wartości tokena SNC będziesz musiał również przechowywać mniej ich na platformie, co zapewni, że zawsze będzie dostępna pewna ilość i że system będzie dalej się rozwijał. 

W dzisiejszych czasach wiele nowych domów jest wyposażonych w możliwość samodzielnego wytwarzania zielonej energii. SunContract zapewnia efektywne wykorzystanie tego rozszerzenia. 

Kolejną zaletą tokenów jest to, że otrzymuje się zniżki na zakup różnych paneli słonecznych, pomp grzewczych, wyłącznie dla użytkowników, którzy używają tokenów SNC jako środka płatniczego. 

Niestety, jest to możliwe tylko w Słowenii w chwili pisania tego tekstu, jednak ponieważ platforma rośnie na całym świecie, oczekuje się, że ta usługa będzie wkrótce dostępna również w innych krajach.  

8. WNIOSEK 

Chciałbym powiedzieć, że poświęciłem wiele uwagi firmie SunContract od czasu ICO, szczególnie w zakresie wdrażania produktu. Od początku projektu zespół był w stanie dotrzymać wszystkich terminów i zrealizować wszystkie obietnice. Jak wspomniano, często niektóre nowe informacje mogą nie zostać jeszcze opublikowane z powodu NDA (umowa o zachowaniu poufności). Ale zespół i społeczność z niecierpliwością czekają na rok 2019, ponieważ wiele rocznych umów z dostawcami energii wygasa na początku roku, a zatem może nastąpić przejście na SNC. 

1 2YkEvxbHANHYd4LqGQaMDA

Zespół jest aktywnie reprezentowany na wszystkich znanych platformach społecznościowych i dąży do utrzymania kultury i komunikacji ze społecznością na jak najwyższym poziomie. Odpowiedzi na różne pytania udzielane są np. na telegramie, jak również na comiesięczny AMA (Ask-Me-Anything) na Reddit.

 

Translated by Lukasz Czarnota

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline